حفظ و سفیدی دندان در طب الرضا

امام رضا(ع) در طب الرضا در مورد نگهداری دندان می فرماید...
حفظ و سفیدی دندان در طب الرضا
سرویس مذهبی افکارنیوز- امام رضا(ع) در طب الرضا در مورد نگهداری دندان می فرماید:
شاخ گوزن را بسوزانيد و از گزمازك (ميوه چوب گز) و سعد كوفى و گل سرخ و سنبل الطيب و حب الاثل از هر كدام مقدارى برابر هم و يك چهارم آنها نمك تركى گرفته همه را نرم كوبيده و بسائيد اين گردى است كه دندانها را نگه مى ‏دارد و ريشه آنها را از آفات كرم خوردگى و غيره حفظ ميكند.

كسى كه ميخواهد دندانهاى سفيدى داشته باشد مقدارى نمك تركى (اندرانى) و به همان اندازه كف دريا هر دو را نرم سائيده بدندانها بمالد.

منبع: طب الرضا عليه السلام / ترجمه امير صادقى، ص: ۶۱.
کد مطلب: 290359

خبرنامه