مزرعه کشت تجاری گیاهان دارویی لرستان

مزرعه کشت گیاهان دارویی با تولید در مساحت 3 هکتار گیاهان دارویی مرزنجوش، آویشن و به لیمو کشت گردید. این مزرعه در منطقه بیرانشهر روستای دهپیر شهرستان خرم آباد واقع گردیده است که توسط مهندسین مشاور مرکز تحقیقات گیاهان دارویی زاگرس مشاوره گردید و برای اولین بار در منطقه کشت گردیده است.

مزرعه کشت تجاری گیاهان دارویی در منطقه ده پیر خرم آباد، مرکز تحقیقات گیاهان دارویی زاگرس.

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی

خبرنامه